Vltavotýnská lokálka, z. s.

Obchodní podmínky


Podmínky vrácení jízdenek:

  • do 7 dnů před akcí: srážka 10% z ceny jízdného 
  • 6 až 1 dnů před akcí: srážka 40% z ceny jízdného

Vrácená část jízdného bude zaslána na bankovní účet ve prospěch kupujícího.


Ochrana osobních údajů:

Nikdy nikomu žádné Vaše osobní údaje neposkytneme.


 

info@vltavotynskalokalka.cz 
vltavotynskalokalka.cz
facebook.com/Vltavotynskalokalka
Vltavotýnská lokálka, z. s.

Hlinecká 697, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: 
725 885 380

IČO: 03810712
Bankovní spojení: 814810192/2010